Det vil sige at:

  • Barnet finder sit eget ståsted med holdninger, værdier og overbevisninger
  • Barnet finder og kender sin identitet både som individ og som deltager i fællesskaber
  • Barnet finder ud af, hvad der er den bedste udgave af sig selv
  • Barnet udvikler sig til at blive robust
  • Barnet bliver mødt og respekteret i det udgangspunkt det har
  • Vi respekterer, at alle børn er født ind i sociale og fysiske relationer – der udgår deres verden fra

Betydning i praksis

Rodfæstethed vil som værdi i den sammenhængende børnepolitik, få den betydning at vi skal styrke barnet der, hvor det er.

Vi skal give barnet adgang til fællesskaber, hvor forskellige holdninger, værdier og overbevisninger åbnes op, så barnet har mulighed for at danne eget ståsted.

Det er vores opgave at arbejde for at barnet bliver robust og stærk nok til at mestre de udfordringer, som livet vil byde på.

Færre børn skal bo udenfor hjemmet. Der skal i højere grad skal arbejdes med familien og i familien. Det er familien og relationerne

Publiceret 10-10-2019