Det vil sige at:

  • Barnet og familierne skal opleve at blive mødt med respekt og anerkendelse
  • Barnets integritet og værdighed skal bevares
  • Barnet skal lære at respektere andre normer og oplevelser af "det normale" end egne
  • Der er forskellige vilkår for alle – der skal tages udgangspunkt i de vilkår, barnet har, og det er udgangspunktet for indsatsen

Betydning i praksis

Respekt for forskellighed vil få den betydning, at løsningerne for barnet skal skabes sammen med familierne og andre vigtige relationer omkring barnet. Det er forskelligt, hvilke relationer og værdier, der er vigtige i barnets liv.

Der skal være respekt om det udgangspunkt og de vilkår, som barnet har for sin udvikling. Det er ikke det samme som at acceptere tingenes tilstand, men det er respekt for de grundvilkår, der kommer til at udgøre grundlaget for barnets identitet - og her er det vores opgave at arbejde for, at barnet bliver robust og stærk nok til at mestre de udfordringer, livet vil byde på.

Det handler om at sætte barnet i centrum og se på, hvad der bedst muligt gavner barnet. Barnet er udgangspunktet for vurderingerne, samtidig med at barnets integritet skal respekteres.

Publiceret 10-10-2019