Det vil sige at:

  • Alle børn gør deres bedste, for at blive set, hørt og forstået
  • Når børn handler uhensigtsmæssigt er det udtryk for kommunikation. Det er de voksnes ansvar at undersøge, hvad barnet forsøger at sige og sikre kvaliteten i relationerne fremadrettet.
  • Alle børn skal indgå i fællesskaber, de oplever som meningsfulde og udviklende
  • Alle børn skal udvikle sig til at kunne finde meningsfuld beskæftigelse i deres liv på deres præmisser
  • Vi skal samarbejde om at skabe de bedste rammer for det enkelte barn

Betydning i praksis

Værdien livsmod er udtryk for den holdning, vi møder barnet med. Det betyder at vi skal være åbne, undersøgende og imødekommende, og møde barnet på en måde, så vi sikrer, at vi lærer hvert enkelt og unikt barn at kende. Livsmod som værdi vil blandt andet få den betydning, at vi fortsat skal forme og tilpasse rammerne og indsatserne, så børnene oplever, de kan leve op til krav og forventninger. Alle børn skal opleve sig som vigtige for et fællesskab, som giver mening for dem.

Værdien livsmod vil desuden også få den betydning, at vi fokuserer på, at børnene skal finde og kende deres potentiale, så de ved, at de er gode til noget og kan bidrage med noget og dermed vil kunne beskæftige sig med noget meningsfuldt.

 

Publiceret 10-10-2019