Det vil sige at:

  • Barnets tegn på mistrivsel eller stagneret udvikling bliver set og handlet på
  • Barnet bliver hurtigt og effektivt taget vare på via en samlet og velorganiseret indsats
  • Barnet vil blive understøttet gennem tværfagligt samarbejde
  • Barnet understøttes i selv at udvikle og bevare handlekraft
  • Vi gør, hvad vi siger, og vi siger, hvad vi gør.
  • Vi skal sige det, vi ser, når vi ser det.

Betydning i praksis

Handlekraft som værdi får afgørende betydning for samarbejdet på tværs. Betydningen bliver, at der skal arbejdes mere tværfagligt, og der skal organiseres mere tværfagligt. Der skal være overblik og tydelighed i forløbet med barnet/familien.

Pit-stop-tanken er central. Det vil sige, at præcise, målrettede og midlertidige indsatser skal få barnet og familien hurtigt tilbage på banen. Det skal vurderes, om indsatser er virkningsfulde, ellers må man sammen finde frem til anderledes indsatser. Fokus er på barnets udvikling.

Værdien får også en konsekvens for dialogen med familierne – vi skal sige, hvad vi ser. Værdien forudsætter et godt samarbejde og en god relation.

Publiceret 10-10-2019