Et fælles grundlag for arbejdet med børn i Skive Kommune

Med denne udgave af den Sammenhængende Børnepolitik er det blevet valgt at gå bort fra sektorpolitikker og i stedet betone samarbejdet mellem alle de fagligheder og funktioner, der arbejder med børn i Skive Kommune. Det drejer sig således om Dagtilbuds-, Skole-, og Familieafdelingen i Skive Kommune, der med den Sammenhængende Børnepolitik får et fælles formelt samarbejdsgrundlag. Den Sammenhængende Børnepolitik erstatter derfor de individuelle politikker på de tre områder. Der vil fortsat være handleplaner, som er særligt aktuelle for et enkelt sektorområde, mens andre handleplaner vil kunne deles mellem flere områder.

Det fælles grundlag, som politikken udgør, forpligter til en fælles opgaveløsning. Det betyder ikke, at alle skal ind over alle problemstillinger. Det betyder derimod, at barnet og familien vil møde ambitionen om, at børn skal opleve at trives, at udvikle sig til den bedste udgave af sig selv og at indgå i forpligtende og udviklende fællesskaber, ligegyldigt hvilken person eller faglighed fra Skive Kommune, man har kontakt med.

Dette samarbejdsgrundlag betyder også, at alle på tværs af sektorer og fagligheder er interessenter i hinandens arbejde. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt, at der er en licens til at være konstruktivt nysgerrige og til at byde ind med egne kompetencer, hvis det vil gavne barnet og familien i forhold til at efterstræbe den Sammenhængende Børnepolitiks vision.

Publiceret 10-10-2019